Prekių grąžinimo taisyklės

Šios taisyklės paskutinį kartą peržiūrėtos 2022 sausio mėn.

Garantijos sąlygos

Visoms prekėms suteikiama gamintojo garantija, kurios sąlygas ir terminus rasite prekių aprašymuose bei garantiniuose talonuose. Prekės gamintojo garantiniai įsipareigojimai galioja tik tuo atveju, jei nepažeistos prekės eksploatavimo sąlygos. Jeigu turėsite kokių nors problemų dėl prekių kokybės, rekomenduojame Jums kreiptis tiesiai į įgaliotuosius prekių aptarnavimo centrus, kurių kontaktinę informaciją Jūs rasite prekės garantiniame talone.

Norėdami išvengti nesusipratimų, primygtinai prašome Jūsų atidžiai perskaityti prekės eksploatavimo instrukciją, garantinių įsipareigojimų ir nemokamo serviso aptarnavimo sąlygas, taip pat patikrinti, ar teisingai užpildytas garantinis talonas. Garantinis talonas galioja tik tuomet, kai jame teisingai ir tiksliai nurodytas prekės modelis, gaminio serija, numeris, pardavimo data, yra uždėtas pardavėjo antspaudas su jo įgalioto asmens parašu ir Jūsų parašas.

Pateikdami prekę garantiniam remontui, būtinai pateikite prekės pirkimo dokumentus ir prekės garantinį taloną (jei toks buvo išduotas). Garantijos galiojimu metu garantinis remontas atliekamas nemokamai.

Prekių grąžinimas pirkusiems el. parduotuvėje

Pirkėjas nenurodydamas priežasties turi teisę atsisakyti elektroninėje parduotuvėje www.perkuit.eu sudarytos pirkimo – pardavimo sutarties, apie tai pranešdamas Pardavėjui per 14 (keturiolika) dienų nuo prekės priėmimo dienos ir nuo šio pranešimo dienos nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų išsiųsdamas prekę Pardavėjui.

Pageidavimą atsisakyti Sutarties Pirkėjas išreiškia raštu, siųsdamas pranešimą Pardavėjui elektroniniu paštu pagalba@perkuit.eu. Prašyme grąžinti pinigus nurodoma detali užsakymo informacija: užsakymo numeris, data, prekė, kaina, pristatymo data, sąskaita Pinigų grąžinimui. Tuo atveju, jei pinigai grąžinami ne į Pirkėjo, o į kito asmens sąskaitą, privaloma pateikti Pirkėjo išduotą įgaliojimą trečiajam asmeniui priimti grąžinamus pinigus.

Tuo atveju, kai prekės grąžinimo priežastis yra netinkama kokybė, pardavėjas įsipareigoja jūsų įsigytai prekei atlikti garantinį aptarnavimą, pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke arba grąžinti už prekę sumokėtus pinigus nustatytomis taisyklėmis.

Įsigytos prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 697 (2014-07-22 nutarimo Nr. 738 redakcija.

Grąžinant kokybiškas prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

– grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
– prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
– prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos – apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
– grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;
– grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas).

Pirkėjas norėdamas grąžinti prekę, tai turi padaryti savo sąskaita.
Grąžinant prekę privaloma laikytis tikslių pakavimo taisyklių: Teisingas siuntų pakavimas ir žymėjimas – DPD Lithuania